REKISTERI-JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Ompelustudio Willa Lindroosin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 18.5.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Ompelustudio Willa Lindroos, Virkatie 112, 38250 Sastamala

Riikka Lindroos

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riikka Lindroos ja Jutta Honkamäki, willalindroos@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Ompelustudio Willa Lindroosin verkkokaupan asiakasrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilausten käsittelyä ja toimitusta varten. Tilauksen teko ei vaadi rekisteröitymistä. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria, toimituksen seurantatiedot sekä käyttäjänimi (rekisteröityessä).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen tehdessä tilauksen nettikaupasta tai rekisteröityessä asiakkaaksi luomalla oman tilin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle (willalindroos@gmail.com). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

11. Evästeiden käyttö
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.

12. Facebook Pikseli
Sivustollemme on asennettu Facebook Pikseli. Sen avulla kehitämme palveluamme, saamme tietoa Facebookin kautta tulevasta liikenteestä sekä kohdennamme mainontaa. Voit lukea pikselistä lisää Facebookin omasta ohjekeskuksesta https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 .